Dětské hřiště v Nymburku, ul. J. Gagarina

Vybudování víceúčelového dětského hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mladistvých o rozloze 2700 m². Výstavba zatravněného fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště s litým polyuretanovým EPDM povrchem o výměře 420 m2 vč. lajnování, zóny s dětskými herními a posilovacími/workout prvky pro mládež a dospělé. Dodávka mobiliáře a dopadových ploch. Vybudování technické infrastruktury, přeložky vodovodu a kanalizace. Realizace veřejného osvětlení, oplocení areálu, betonových tribun, mlatových cest. Sadové a terénní úpravy.

Termín plnění: 21. 9. 2017 – 30. 3. 2018
Finanční objem: 6.367.954,67,- Kč bez DPH