Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice – rekonstrukce atletického oválu

II. etapa rekonstrukce hřiště zahrnovala konstrukční obnovu stávajícího atletického oválu a vybudování nových sektorů pro skok daleký a vrh koulí. Stavební práce zahrnovaly zejména:

  • demontáž a likvidace stávajícího umělého povrchu,
  • vybourání stávajících podkladních vrstev atletického oválu o celkové tloušťce 17cm,
  • zemní práce spojené s přípravou drenáží a pláně pro novou konstrukci atletického oválu a sektorů
  • zřízení drenážního systému, včetně napojení na kanalizaci,
  • zřízení monolitického odvodňovacího žlabu,
  • vybudování konstrukčních vrstev nového hřiště (drcené kamenivo, drenážní asfaltobeton)
  • zhotovení nového umělého tartanového povrchu typu Conipur SP tl. 10+3 mm o celkové výměře 1.171 m2
  • vyznačení běžeckých drah a výsečí v sektoru vrhu koulí na umělý povrch

Celkové náklady rekonstrukce: 2 597 504,- Kč bez DPH