Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – rekonstrukce hřiště

Pro hasiče jsme v Olomouci zrekonstruovali venkovní sportoviště. Nově mohou požárníci využívat víceúčelového hřiště 50 x 30,50 m s umělým vpichovaným anglickým kobercem nové generace VHAF® NottsSward® s křemičitým vsypem a atletický ovál s rovinkou s umělým litým polyuretanovým povrchem z TPV granulátu na pružné podložce o celkové výměře 1.200 m2. Došlo k vybudování tartanového sektoru pro street workout prvky s dopadovou plochou z lité pryže. Bylo realizováno umělé osvětlení, oplocení, přístupové komunikace a sportovní vybavení.

Termín plnění: 2. 10. 2018 – 31. 5. 2019.
Celkové náklady stavby: 7.582.226,44,- Kč bez DPH