Modernizace sportoviště u ZŠ 8. května, Šumperk

Výstavba víceúčelového hřiště s umělým litým polyuretanovým EPDM povrchem o výměře 778 m2 vč. podkladních asfaltových vrstev, oplocení, dřevěných mantinelů, dodávky a montáže sportovního vybavení a lajnování. Výstavba hřiště s přírodním travním povrchem 27 x 15 m, přístupovým chodníkem, dodávka a montáž mobiliáře.

Termín plnění: 15. 6. 2015 – 21. 9. 2015
Finanční objem: 3.595.251,00 Kč bez DPH