Modernizace sportovní haly Dobříš

Rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly zahrnovala demoliční a bourací práce, kompletní rekonstrukci patrového hlediště pro diváky, realizaci nového dřevěného obložení stěn s úložným prostorem, přípravu podkladu pro kombinovanou sportovní podlahu, instalaci vysokozátěžového systémového dřevěného roštu Boen Boflex Champion a finální PUR lité podlahy Herculan MF Blue 7 + 2 mm o celkové výměře 982 m2. Kombinace systému firmy Boen Boflex a podlahy od holandského výrobce Herculan MF Blue je v ČR realizováná poprvé. Jedná se o unikátní sportovní podlahový systém. Kvalitou a užitnými vlastnostmi nemá žádnou konkurenci. Jsme velice rádi, že si investor vybral nekompromisní kvalitu. Dodáno bylo i nové sportovní vybavení včetně sedaček v hledišti a předělovacích sítí.

Opravy sportovní haly byly zahájeny bouracími pracemi na začátku července 2017. Konkrétně se jednalo o vybourání části stávajícího hlediště a původního japexového povrchu. Stávající hlediště bylo odbouráno a rozděleno do dvou částí. Spodní stupeň má nově dvě řady a celkem 96 míst pro sezení. Uprostřed bylo vytvořeno nové ocelové schodiště pro přístup na horní ochoz, který má jednu řadu a celkem 56 míst k sezení. Celou sportovní plochu je možné rozdělit na tři samostatná sportovní hřiště pomocí lehkých předělovacích sítí.

Termín plnění: 12. 7. 2017 – 8. 1. 2018
Finanční objem: 6.914.664,35,- Kč bez DPH

Fotky ze slavnostního otevření ze dne 9. 2. 2018 zde

Rozhovor s místostarostou zde