Modernizace sportovní haly Velká Bystřice

Vnitřní stavební úpravy a modernizace stávající haly o půdorysném rozměru 44,96 x 30,45 m. Vybudování nových tribun pro diváky, nového vstupu pro diváky a samostatného vstupu pro hráče, vybudování skladu nářadí a skladu pomůcek. Elektromontáže – dodávka a montáž nového osvětlovacího zařízení a svítidel. Realizace polyuretanové lité podlahy na pružném dřevěném roštu o celkové výměře 1.042 m2 vč. lajnování. Investor: Sportovní klub Velká Bystřice z.s.

Termín plnění: 28. 8. 2019 – 21. 10. 2019
Finanční objem: 5.880.229,66,- Kč bez DPH

Podívejte se na video ČT o historii a tradici házené ve Velké Bystřici zde. Ve videu je zachycen ještě původní stav haly před rekonstrukcí.