Multifunkční areál k Hasičce v Lelekovicích

Výstavba multifunkčního sportovního areálu v obci Lelekovice zahrnujícího hřiště pro míčové hry 40 x 21 m s povrchem z umělé trávy 2. generace, oplocením, tartanovou atletickou dráhu o výměře 340 m2 vč. doskočiště pro skok daleký, vybudování dětského hřiště s lanovým centrem vč. dopadových ploch, dodávka a montáž venkovních fitness prvků / posilovacích strojů, výstavba víceúčelového altánu, přístupové komunikace, dodávka mobiliáře, terénní úpravy a obnova trávníkových ploch.

Termín plnění: 29. 9. 2016 – 31. 7. 2017
Finanční objem: 4.960.737,34,- Kč bez DPH