Multifunkční sportoviště u ZŠ Bučovice

Dokončili jsme celkovou rekonstrukci sportovních ploch u ZŠ Bučovice. Výstavba víceúčelového hřiště 44 x 24 m s umělým sportovním jednovrstvým polyuretanovým povrchem z TPV granulátu tl. 10 mm na asfaltovém podkladu vč. lajnování, vč. bouracích prací, provedení výkopových a zemních prací, odvodnění, podkladu z hutněných vrstev kameniva. Realizace oplocení s mantinelovým hrazením, zhotovení umělého osvětlení a ozvučení hřiště. Výstavba běžecké dráhy 76,25 x 2,5 m s umělým sportovním polyuretanovým TPV povrchem na asfaltovém podkladu vč. lajnování a pískového doskočiště. Vybudování přístupových schodišť monolitické konstrukce s výškovým převýšením 4.67 m. Vybudování přístupových chodníků ze zámkové dlažby. Zhotovení ŽB monolitických opěrných stěn. Vybudování přípojky vodovodu – rozvody pitné a užitkové vody v areálu. Dodávka a montáž venkovní tribuny, 66 míst, ocelová pozinkovaná konstrukce. Dodávka a montáž sportovního vybavení a mobiliáře, skladu sportovního vybavení. Sadové úpravy.

Termín plnění: 18. 10. 2019 – 23. 6. 2020.
Finanční objem: 8.608.173,97,- Kč bez DPH

Slavnostní otevření proběhlo dne 9. září 2020. Fotky si můžete prohlédnout zde.