Nafukovací hala Chemik Lovosice

Dodávka a montáž přetlakové haly 42,90 x 23,20 x 9,20 m s vytápěním, vč. kotvení, technologie chlazení, strojovny, LED osvětlení. Dodávka a montáž sportovní lité polyuretanové podlahy HERCULAN MF Blue na pružné elastické ET podložce o výměře 1.000 m2 vč. lajnování.

Typ spolupráce: Generální dodavatel

Místo plnění: Lovosice, PSČ 410 02

Termín plnění: 2020

Finanční objem: 21 340 000 Kč bez DPH

Články z měsíčníku Lovosický dnešek si můžete stáhnout a přečíst zde: listopad 2020 a leden 2021.