Obec Rusava – hřiště na malou kopanou s bezzásypovým trávníkem

Rekonstrukce hřiště o rozměrech 44 x 22 m vč. výměny konstrukčních vrstev kameniva, drenážního systému a položení nového sportovního povrchu – umělého bezzásypového trávníku SPORTISCA T-Turf S6.09 Pro na pružné PU podložce tl. 10 mm . Oprava části oplocení. D+M sportovního vybavení.

Termín plnění: 12. 3. 2018 – 30. 7. 2018
Finanční objem: 3.681.316,26,- Kč bez DPH