Rekonstrukce sportovního hřiště v městysi Liteň

Výstavba multifunkčního hřiště 29,4 x 15 m s litým polyuretanovým jednovrstvým povrchem tl. 10 mm z pravého TPV granulátu dováženého z Anglie na podkladu z drenážního asfaltu, mantinelovým oplocením. Výstavba tribunové konstrukce ze železobetonu. D+M sportovního vybavení a lajnování.

Typ spolupráce: Generální dodavatel

Místo Plnění: Běleč 267 27

Termín plnění: 13. 7. 2018 – 26. 9. 2018
Finanční objem: 2.947.145,66,- Kč bez DPH