Rekonstrukce víceúčelového hřiště v městysi Liteň

Výstavba oploceného multifunkčního hřiště o rozměrech 31 m x 17 m s polyuretanovým litým povrchem z pravého TPV granulátu na betonovém podkladu. Výstavba rozběhové dráhy 31 m x 5 m vč. pískového doskočiště s polyuretanovým litým TPV povrchem na betonovém podkladu vč. grafických motivů z celoprobarvené pryže. Realizace umělého osvětlení hřiště. Realizace pochozí plochy ze zámkové dlažby. Dodávka a montáž sportovního vybavení, mobiliáře a lajnování sportoviště.

Termín plnění: 30. 9. 2019 – 11. 6. 2020
Finanční objem: 3.963.860,81,- Kč bez DPH