Rekonstrukce venkovních školních sportovišť ZŠ Višňové

1) Rekonstrukce vnitřní plochy atletického oválu – odstranění zastaralého umělého trávníku u víceúčelového hřiště, zemní a výkopové práce, nové drenáže, nové podkladní vrstvy z kameniva, nový umělý trávník s křemičitým vsypem o celkové výměře 2.080 m2 vč. lajnování. Dodávka a montáž sportovního vybavení.

2) Víceúčelové hřiště a tenisový kurt – zemní a výkopové práce, nové drenáže, nové podkladní vrstvy z kameniva, nový umělý sportovní víceúčelový koberec dovážený z Anglie VHAF® NottsSward® s křemičitým vsypem o celkové výměře 648 m2 vč. lajnování. Dodávka a montáž oplocení a sportovního vybavení.

Termín plnění: 1. 7. 2018 – 30. 9. 2018
Finanční objem: 4.607.931,71,- Kč bez DPH