SOŠ stavební a zahradnická, Praha Jarov – rekonstrukce tělocvičen

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci velké a malé tělocvičny. Komplexní sanace a výměna sportovních podlah – realizace plošně elastické dřevěné podlahy na dvojitém pružném roštu (systémová sportovní podlaha Boen Singleflex Olympia, dekor dub) o celkové výměře 971 m2. Komplexní sanace střešní konstrukce z železobetonových žebříkových panelů. D+M nových závěsných akustických podhledů, komplexní sanace elektroinstalace včetně nového automatického LED osvětlení se stmíváním, nové akustické obložení sloupů a stěn. Nové rolovací mříže s elektrickým pohonem oddělující velkou tělocvičnu od skladu nářadí. D+M nového tělocvičného nářadí. Termín plnění se značně protáhl, jelikož bylo v průběhu realizace zjištěno značné poškození střešní konstrukce. Bylo nutné stavební práce přerušit, vypracovat projekt na sanaci stropu a teprve poté práce obnovit.

Termín plnění: 30. 10. 2017 – 21. 8. 2018
Finanční objem: 11.177.859,15,- Kč bez DPH

Více o systémových dřevěných podlahách Boen zde.