Sportoviště u ZŠ Petrin a ZŠ Cihelní, Bruntál

V Bruntále byla dokončena dvě nová školní hřiště u ZŠ Petrin a ZŠ Cihelní. Generálním zhotovitelem obou sportovišť byla naše firma. Jedná se prakticky o identické stavby zahrnující běžecký ovál o délce 150 m s rovinkou a sektorem pro skok daleký a víceúčelovým hřištěm o výměře 1.390 m2. Sportovní tartanový povrch atletických oválů je z TPV granulátu dováženého z Anglie a povrch víceúčelových hřišť tvoří vpichovaný celopropustný sportovní koberec nové generace VHAF NottsSward 1300 tl. 18 mm vyráběný též v Anglii.

Provedené stavební práce: Odstranění původních podkladních vrstev, nové drenáže, nové podkladní vrstvy a umělé sportovní povrchy – běžecký ovál o délce 150 m s rovinkou a sektorem pro skok daleký s polyuretanovým litým povrchem o celkové výměře 930 m2 a víceúčelové hřiště s umělým travním kobercem s křemičitým vsypem o celkové výměře 2.780 m2. D+M oplocení a záchytných sítí za brankami. D+M sportovního vybavení a lajnování.

Termín plnění: 1. 3. 2018 – 10. 7. 2018
Finanční objem: 6.757.962,26,- Kč bez DPH