Sportovní hala u ZŠ Chýně

Systémová sportovní dřevěná palubová podlaha BOEN Singleflex Stadium vč. lajnování. Výměra 1.115 m2. Realizace 03/2018.