Sportovní park u Svatých, Holohlavy

Dne 29.8.2020 byl slavnostně otevřen dokončený sportovní areál U Svatých v Holohlavech, a to za přítomnosti starosty, generálního projektanta, zástupce naší společnosti a široké veřejnosti z Holohlav a blízkého okolí. Jedná se o jednu z nejnáročnějších staveb, kterou jsme doposud realizovali. Výstavba areálu zabrala více jak rok. Naprostá většina všech prvků a částí sportovního areálu je unikátní, vyráběná a dodávaná přímo na míru. Kvalitní ruční řemeslná práce zde hraje zcela nezpochybnitelnou roli. Na stavbu jsme poprávu náležitě hrdí. Fotbalisté z Holohlav a okolí si mimo jiné mohou zahrát na nejkvalitnějším švýcarském bezzásypovém umělém trávníku v republice – SPORTISCA T-Turf All in One.

Předmět plnění: Výstavba víceúčelové hřiště 44 x 24 m s nejmodernějším umělým bezzásypovým trávníkem vč. výkopových a zemních prací, drenáží, podkladu z hutněných vrstev kameniva, osvětlení a oplocení. Vybudování asfaltové dráhy pro koloběžky a in-line. Výstavba dětského hřiště s herními prvky z akátu a dopadovými plochami. Výstavba jednopodlažního zděného objektu se zázemím vč. bezbariérového sociálního zázemí s komorou, zbudování inženýrských sítí, přípojky vody a kanalizace a zdravotně-technických instalací. Výstavba dřevěného altánu. Výstavba přístupových komunikací ze zámkové dlažby a zpevněných ploch. Příprava pro kamerový zabezpečovací systém. Vybudování veřejného osvětlení areálu. Dodávka sportovního vybavení a mobiliáře. Výsadba stromů, sadové úpravy.

Termín plnění: 6. 5. 2019 – 30. 6. 2020
Finanční objem: 12.758.996,03,- Kč bez DPH

Fotodokumentaci od začátku výstavby až po samotné dokončení a slavnostní otevření si můžete prohlédnout zde.

Architektonickou studii si můžete prohlédnout zde.