Víceúčelové hřiště Mankovice

Dne 22.12.2018 předala starostka obce Nikola Staffová Sigmundová oficiálně obyvatelům Mankovic do užívání víceúčelové hřiště, jehož generálním zhotovitelem byla naše firma.

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na zelené louce zahrnovala: Zemní a výkopové práce, nové drenáže, nové podkladní vrstvy z hutněného kameniva a nový umělý sportovní povrch – umělý trávník JUTA Fast Track 15 s křemičitým vsypem na pružné lité podložce tl. 30 mm o celkové výměře 801 m2 vč. lajnování. Realizace záchytného oplocení vč. mantinelu (možnost zaledování povrchu v zimě) a sportovního vybavení. Dodávka a montáž skladu pro hrací náčiní, zastřešeného přístřešku a pítka. Výstavba přístupových zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Terénní a sadové úpravy.

Termín plnění: 2. 8. 2018 – 19. 11. 2018
Finanční objem: 4.519.814,- Kč bez DPH

Fotky ze slavnostního otevření zde.