Víceúčelové sportovní hřiště v obci Pňovice

Rekonstrukce sportovního areálu byla rozdělena na 2 etapy.

1. etapa: Výstavba hřiště na malou kopanou, 44 x 24 m, povrch švýcarský bezzásypový umělý trávník SPORTISCA T-Turf S6.09 Pro na pružné 10mm podložce. Vybudování oplocení a umělého osvětlení hřiště. Výstavba běžecké dráhy s doskočištěm o výměře 233 m2. Povrch dvouvrstvý vodopropustný odpružený tartan z TPV granulátu tl. 13 mm na pružné podkladní vrstvě tl. 30 mm.

2.etapa: Vybudování sociálního zázemí – nová přístavba ke stávajícím fotbalovým šatnám, hygienické zázemí, sprchy.

Termín plnění: 25. 5. 2018 – 10. 12. 2018
Finanční objem: 4.605.634,00,- Kč bez DPH