Výstavba víceúčelového hřiště Fulnek – Dolejší Kunčice

Kompletní výstavba víceúčelového hřiště 36 x 18 m s polyuretanovým litým EPDM povrchem tl. 10 mm na pružné ET podložce tl. 30 mm vč. podkladních vrstev a drenáží. Dodávka a montáž oplocení hřiště, lajnování a sportovního vybavení. Výstavba dětského hřiště vč. dopadových ploch, herních prvků a mobiliáře. Terénní úpravy a vybudování přístupových chodníků ze zámkové dlažby.

Termín plnění: 15. 7. 2015 – 30. 10. 2015
Finanční objem: 2.500.590,42,- Kč bez DPH

Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.