Výstavba víceúčelového hřiště Fulnek – Jestřabí

Kompletní výstavba víceúčelového hřiště o výměře 532 m2 s polyuretanovým litým EPDM povrchem tl. 10 mm na pružné ET podložce tl. 30 mm vč. podkladních vrstev a drenáží. Dodávka a montáž oplocení hřiště, lajnování a sportovního vybavení. Dodávka a montáž herních prvků a mobiliáře dětského hřiště. Terénní úpravy a vybudování přístupových chodníků ze zámkové dlažby.

Termín plnění: 14. 9. 2015 – 30. 10. 2015
Finanční objem: 1.891.605,02,- Kč bez DPH