Víceúčelové sportovní hřiště Košařiska

Výstavba víceúčelového hřiště 44 × 22 m vč. podkladních vrstev z kameniva, finální sportovní povrch z umělého trávníku – vpichovaného víceúčelového sportovního koberce nové generace NottsSward 1300 dováženého z Anglie, zásyp křemičitým pískem vč. lajnování, dodávka a montáž záchytného oplocení vč. mantinelů, sportovního vybavení, terénních úprav a dešťové kanalizace.

Termín plnění: 27. 7. 2016 – 25. 11. 2016
Finanční objem: 2.386.638,46,- Kč bez DPH

Fotky ze slavnostního otevření zde.